Aжурирано је Писмо здравственим радницима о ограничењу терапијске индикације за примену лека Caprelsa.