Објављено је писмо здравственим радницима о потенцијалном ризику од аритмије и репродуктивне токсичности услед изложености помоћној супстанци хлорбутанол која је присутна у леку Мinurin (дезмопресин), 0,1 мг/мЛ, спреј за нос, раствор.