У функционалној области Фармаковигиланца/Носиоци дозвола за лекове објављено је ажурирано Упутство о начину достављања поднесака из области фармаковигиланце од стране носилаца дозвола (Верзија 2.0).