Објављено је писмо здравственим радницима о ограничењу терапијске индикације за примену лека Caprelsa (vandetanib).