Агенције за лекове и медицинска средства Србије се обраћа јавности поводом објава у појединим штампаним и електронским медијима у којима се указује на проблем недоступности адекватних медицинских средстава за дијагностику код особа које имају дијабетес и упозорава да се ни у ком случају овакви производи не смеју набављати мимо легалног ланца снабдевања односно специјализованих апотека или здравствених уставнова јер то представља велики ризик за здравље пацијената.
Наиме, Агенција, као Владино тело за регистрацију и контролу свих здравствених производа је надлежна за издавање дозвола односно регситрацију свих медицинских средстава у Републици Србији. Тај поступак се води на основу захтева компанија које производе или увозе медицинска средства и у његовом спровођењу се руководимо наригорознијим и најактуелнијим свестским стандардима, који важе у земљама ЕУ са чијом регулативом и праксом смо у највећој мери усаглашени већ годинама. Наравно, све ово има за циљ да грађанима Србије буду доступна искључиво медицинска средства која задвољавају највише стандарде квалитета, ефикасности и безбедности. Наглашавамо да тренутно постоји чак 54.245 регистрованих медицинских средстава у нашој земљи и да смо у том погледу пацијентима у Србији обезбедили најшири могући дијапазон дијагностичких и терапеутских средстава за сва могућа обољења и поремећаје. У том смислу, и за дијагностику дијабетеса постоје регистрована медицинска средства доступна на тржишту која су прошла контролу Агенције и могу се примењивати без ограничења и бојазни.
Додатно, висококвалификовани експерти Агенције улажу посебан напор како би сва та медицинска средства у што краћем року прошла процедуре у нашој институцији, ни у једном тренутку не угрожавајући комплексан и високостручан процес њихове процене пре одобравања.
У закључку, понављамо да било какво коришћење медицинских средстава која нису регистрована у Србији и доспевају нелегалним каналима дистрибуције, а за које стога не можемо знати каквог су квалитета, ефикасности а посебно безбедности може довести пацијента у непотребну ситуацију изостанка жељеног ефекта или да му чак додатно погорша стање. Зато овом приликом поново апелујемо да се таква пракса не промовише ни на који начин и да се медицинска средства које је проверила и одобрила Агенције искуључиво набаљају на местима предвиђеним за то. Агенција са своје стране ће као током целог свог постојања учинити све у оквиру својих надлежности да помогне бољем квалитету здравља свих пацијената у Србији, по чему смо препознати као центар изврсности и од свих кључних међународних актера попут СЗО, ЕУ, Савета Европе и шире.