У функционалној области Фармаковигиланца/Носиоци дозвола за лекове, објављено је Упутство за пријаву одговорног лица за фармаковигиланцу и заменика одговорног лица.