Na osnovu člana 78. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, broj 18/16) neposredni uvid u akt broj: 515-01-04392-2021-4-006, može se izvršiti u službenoj prostoriji: A016 u radnom vremenu od 08-15 časova, u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije, Beograd, Vojvode Stepe 458.
515-01-04392-2021-4-006