Компанија Хемофарм а.д. Вршац као произвођач и носилац дозволе за лек у Републици Србији, обавестио је Агенцију за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС) да добровољно повлачи из промета одређену серију лека Marocen®, 3 mg/mL kapi za oči, rastvor. Одлука је донета на основу добијених резултата изван одобрене спецификацијске границе током праћења стабилности готовог лека у року употребе за параметар Одређивање садржаја бензалконијум-хлорида (конзерванса). За више информација прочитајте ОВДЕ