У вези са чланом 110 (3) Регулативе (EU) 2017/746 (са изменама и допунама регулативе (EU) 2022/112), којим је прописан прелазни период за усаглашавање „in vitro“ дијагностичких медицинских средстава са захтевима исте, као и на основу Закона о медицинским средствима („Сл. гласник РС“, бр. 105/2017)…

Кликни овде