У складу са одредбама Закона о електронском фактурисању („Службени гласник РС” бр. 44/2021, 129/2021) Агенција за лекове и медицинска средства Србије има обавезу издавања авансних фактура и фактура путем портала е-Фактуре. Агенција за лекове и медицинска срества Србије ће до 01.07.2022. године путем портала е-Фактуре достављати авансне фактуре за извршене уплате, а од 01.07.2022. године почеће и достава фактура путем портала е-Фактуре.“