Обавештавамо Вас да је објављен Правилник о клиничком испитивању лекова у хуманој медицини („Сл. гласник РС“ бр. 51/2022 од 29.04.2022. године). Правилник ступа на снагу 07. маја 2022. године.
Правилник можете преузети на сајту АЛИМС-а, у функционалној области Регулатива/Хумани лекови/Правилници .