Обавештавамо вас да је изашло најновије, седмо издање Фармакотерапијског водича и да се књига може поручити преко дистрибутера: TREF TREID D.O.O., путем телефона 011/67-67-175, или на office@treftrade.com (о детаљима се можете информисати на страници Агенције, у функционалној целини О Агенцији => Публикације ).

Мултидисциплинарни тим научних и здравствених стручњака из бројних еминентних установа Републике Србије, укључујући и експерте Агенције за лекове и медицинска средстав Србије, ангажован је на изради Фармакотерапијског водича 7. Ова публикација представља веома важну литературу, корисну за рад фармацеута у јавним и болничким апотекама, као и лекара у различитим гранама медицине, али битну и за друге стручњаке који учествују у здравственој заштити, промету и производњи лекова, регулаторним органима итд. Научно-наставна већа појединих универзитета, ову публикацију су сврстале у стручну и помоћну литературу за извођење наставе.