515-00-02290-2020-7-001- објављено дана 30.12.2020.
515-00-02013-2020-7-001 објављено дана 29.12.2020.
515-00-02060-2020-7-001 објављено дана 29.12.2020.
515-01-00509-2019-4-006 објављено дана 29.12.2020.
515-02-04528-20-003 објављено дана 29.12.2020.
515-00-02095-2020-7-001 објављено дана 24.12.2020.
515-00-02225-2020-7-001 објављено дана 24.12.2020.
515-02-04604-20-002 објављено дана 18.12.2020.
515-02-03936-20-003 објављено дана 18.12.2020.
515-01-00508-2019-4-004 објављено дана 07.12.2020.
515-01-02307-2016-4-004 објављено дана 07.12.2020.
515-01-02874-2019-4-004 објављено дана 07.12.2020.
515-01-01070-17-001 објављено дана 24.11.2020.
515-01-00692-2020-4 објављено дана 24.11.2020.
515-02-04457-20-004 објављено дана 24.11.2020.
515-01-03600-2020-4 објављено дана 24.11.2020.
515-01-03775-2020-4 објављено дана 24.11.2020.
515-01-02805-2020-4-008 објављено дана 24.11.2020.
515-01-02501-2020-4-1 објављено дана 24.11.2020.
515-08-00193-20-001 објављено дана 19.11.2020.
515-01-02407-2020-4-011 објављено дана 16.11.2020.
515-01-02805-2020-4-006 објављено дана 16.11.2020.
515-01-02702-20 објављено дана 12.11.2020.
515-01-02703-20 објављено дана 12.11.2020.
515-01-04912-2016-4 објављено дана 10.11.2020.
515-00-01983-2020-7 објављено дана 10.11.2020.
515-08-00435-2019-3 објављено дана 10.11.2020.
515-01-02501-2020-4 објављено дана 10.11.2020.
515-08-00436-2019-3 објављено дана 10.11.2020.
515-17-00086-2019-8-003 објављено дана 05.11.2020.
515-01-00756-2017-4-004 објављено дана 04.11.2020.
515-01-00757-2017-4-004 објављено дана 04.11.2020.
515-02-01466-20-008 објављено дана 29.10.2020.
515-00-01872-2020-7-001 објављено дана 29.10.2020.
515-06-00342-2020-2-002 објављено дана 29.10.2020.
515-01-03153-2019-4-004 објављено дана 29.10.2020.
515-00-01912-2020-7-001 објављено дана 27.10.2020.
515-02-03383-20-003 објављено дана 27.10.2020.
515-07-01689-20-1 објављено дана 23.10.2020.
515-02-03406-20-004 објављено дана 20.10.2020.
515-00-01868-2020-7 објављено дана 20.10.2020.
515-00-01869-2020-7 објављено дана 20.10.2020.
515-02-02744-2020-7 објављено дана 12.10.2020.
515-02-03337-20-003 објављено дана 12.10.2020.
515-00-01462-2020-7-001 објављено дана 12.10.2020.
515-07-01750-2020-7-001 објављено дана 12.10.2020.
515-07-00168-20-002 објављено дана 12.10.2020.
515-00-00565-2020-7-001 објављено дана 30.09.2020.
515-01-03287-2016-4-005 објављено дана 30.09.2020.
515-01-02350-15-002 објављено дана 28.09.2020.
515-01-02351-15-004 објављено дана 28.09.2020.
515-02-03195-20-001 објављено дана 28.09.2020.
515-01-00192-15-002 објављено дана 07.09.2020.
515-02-02213-20-004 објављено дана 07.09.2020.
515-00-20109-20-001 објављено дана 31.08.2020.
515-01-02692-2020-4-006 објављено дана 31.08.2020.
515-01-04288-2019-4-007 објављено дана 31.08.2020.
515-01-01143-2018-4-006 објављено дана 31.08.2020.
515-02-01260-20-004 објављено дана 12.08.2020.
515-01-03154-19-001 објављено дана 12.08.2020.
515-02-03154-19-001 објављено дана 12.08.2020.
515-00-01539-2020-7-001 објављено дана 12.08.2020.
515-00-01229-2020-7-001 објављено дана 05.08.2020.
515-02-01821-20-004 објављено дана 31.07.2020.
515-02-00328-20-006 објављено дана 27.07.2020.
515-19-00047-20-005 објављено дана 23.07.2020.
515-06-00223-2020-2 објављено дана 21.07.2020.
515-02-00851-20-7-003 објављено дана 17.07.2020.
515-02-04235-19-0004 објављено дана 17.07.2020.
515-02-01120-20-003 објављено дана 17.07.2020.
515-02-00755-20-003 објављено дана 17.07.2020.
сер. кб. 5044/2019 објављено дана 10.07.2020.
515-00-00664-2020-2 објављено дана 06.07.2020.
515-00-00484-2020-004 објављено дана 10.06.2020.
323-01-00137-2020-6-008 објављено дана 10.06.2020.
515-00-01105-2020-7-001 објављено дана 10.06.2020.
515-08-00193-2020-3-003 објављено дана 28.05.2020.
515-01-04642-2017-4-004 објављено дана 28.05.2020.
515-00-01075-2020-7-001 објављено дана 21.05.2020.
515-01-01699-2019-4 објављено дана 20.05.2020.
515-01-00939-2020-4-004 објављено дана 18.05.2020.
515-01-00937-2020-4-006 објављено дана 18.05.2020.
515-01-03255-2017-4-007 објављено дана 18.05.2020.
515-00-00534-2020-4-003 објављено дана 18.05.2020.
323-01-00140-2020-6-008 објављено дана 06.05.2020.
323-01-00139-2020-6-008 објављено дана 06.05.2020.
515-01-02068-2019-4-004 објављено дана 04.05.2020.
323-01-00013-2020-6 објављено дана 04.05.2020.
515-01-03204-2015-4-005 објављено дана 04.05.2020.
515-01-03045-2019-4-004 објављено дана 04.05.2020.
515-01-02112-2019-4-004 објављено дана 04.05.2020.
515-01-00828-2020-4-005 објављено дана 04.05.2020.
515-00-00574-2020-9-004 објављено дана 04.05.2020.
515-00-00541-2020-9-005 објављено дана 04.05.2020.
515-01-02110-2019-4-004 објављено дана 04.05.2020.
515-00-00306-2020-7-001 објављено дана 29.04.2020.
515-01-03531-2019-4-024 објављено дана 29.04.2020.
515-00-03204-2015-4-007 објављено дана 29.04.2020.
ser. kb. 3132-2020, 1827-2020 објављено дана 29.04.2020.
ser.br. 2735-2020, 2734-2020 објављено дана 29.04.2020.
ser. 2736-2020, 2737-2020 објављено дана 29.04.2020.
ser.kb. 830-2020, 1829-2020 објављено дана 29.04.2020.
515-00-00582-2020-7-001 објављено дана 28.04.2020.
515-01-04254-2016-4-006, 515-01-01755-2016-4-009, 515-01-04178-2017-4-006, 515-01-03871-2018-4-005, 515-01-04527-2015-4-005, 515-01-04525-2015-4-006, 515-01-04524-2015-4-004, 515-01-00517-2020-4-004, 515-01-03872-2018-4-006, 515-01-03870-2018-4-005, 515-01-04255-2016-4-004, 515-01-04302-2018-4-005, 515-01-04526-2015-4-006, 515-01-03438-2018-4-008, 515-01-04416-2018-4-006, 515-01-04635-2017-4-006, 515-01-04634-2017-4-007 објављено дана 28.04.2020.
515-01-04274-2016-4-004 објављено дана 28.04.2020.
515-01-04267-2017-4-006 објављено дана 28.04.2020.
ser. kb. 620-2020 објављено дана 28.04.2020.
323-01-00127-2020-6-008 објављено дана 28.04.2020.
323-01-00130-2020-6-008 објављено дана 28.04.2020.
323-01-00129-2020-6-008 објављено дана 28.04.2020.
323-01-00128-2020-6-008 објављено дана 28.04.2020.
515-01-00824-2020-4-006 објављено дана 23.04.2020.
515-01-04267-2017-7-4-004 објављено дана 23.04.2020.
515-06-00072-2020-2-003 објављено дана 21.04.2020.
515-00-00500-2020-9-004 објављено дана 21.04.2020.
515-01-04260-2019-4-004 објављено дана 21.04.2020.
515-01-00373-2020-4-004 објављено дана 21.04.2020.
515-01-05161-2016-4-004 објављено дана 21.04.2020.
515-01-01223-2019-4-007 објављено дана 21.04.2020.
515-00-00446-2020-7-001 објављено дана 21.04.2020.
515-06-00093-2020-2-003 објављено дана 21.04.2020.
515-01-02955-2019-4-005 објављено дана 21.04.2020.
515-02-00658-20-004 објављено дана 15.04.2020.
515-00-01335-2019-7-001 објављено дана 13.04.2020.
515-01-04609-2018-4 објављено дана 13.04.2020.
515-01-03151-2019-4-005 објављено дана 09.04.2020.
515-06-00058-2020-2-003 објављено дана 09.04.2020.
515-01-05002-2019-4-012 објављено дана 09.04.2020.
515-01-04231-2019-4-004 објављено дана 09.04.2020.
515-00-00121-2019-3-008 објављено дана 09.04.2020.
515-00-00120-2019-3-008 објављено дана 09.04.2020.
515-01-02976-2019-4-004 објављено дана 09.04.2020.
515-01-00344-2020-4-004 објављено дана 09.04.2020.
515-01-03442-2019-4-005 објављено дана 09.04.2020.
515-01-03619-2019-4-004 објављено дана 09.04.2020.
515-01-01028-2019-4-004 објављено дана 09.04.2020.
515-01-04723-2019-4-014 објављено дана 08.04.2020.
515-01-04719-2019-4-015 објављено дана 08.04.2020.
515-01-02911-2019-4-007 објављено дана 08.04.2020.
515-01-03004-2017-4-005 објављено дана 08.04.2020.
515-01-03341-2016-4-005 објављено дана 08.04.2020.
515-00-00083-2020-7-001 објављено дана 08.04.2020.
515-02-00648-20-002 објављено дана 08.04.2020.
515-02-02597-19-003 објављено дана 08.04.2020.
515-02-00090-20-004 објављено дана 08.04.2020.
515-02-04619-19-004 објављено дана 07.04.2020.
515-02-00573-20-004 објављено дана 07.04.2020.
323-01-00485-19-001 објављено дана 26.03.2020.
515-02-01292-19-002 објављено дана 27.02.2020.
515-00-02186-2017-7-005 објављено дана 03.02.2020.
515-00-00183-2017-7-004 објављено дана 03.02.2020.
515-02-00435-19-002 објављено дана 15.01.2020.
515-01-04843-2019-4-006 објављено дана 08.01.2020.
515-01-04844-2019-4-006 објављено дана 08.01.2020.
515-01-04845-2019-4-006 објављено дана 08.01.2020.