Važno obaveštenje o medicinskom sredstvu Gelsoft Plus vascular prostheses – Vaskularni graft

Proizvođač Vascutek Limited, Newmains Avenue, Inchinnan, Renfrewshire, PA4 9RR, Scotland, Velika Britanija, je izdao Važno obaveštenje o medicinskom sredstvu Gelsoft Plus vascular prostheses – Vaskularni graft.
Naime, proizvođač je medicinsko sredstvo „Gelsoft Plus vascular prostheses“ isporučivao zajedno sa kauterom koji služi za sečenje i oblikovanje grafta. Kako ovaj kauter, zbog kratkog roka trajanja baterije, ima kraći rok trajanja od grafta, proizvođač je odlučio da ubuduće isporučuje samo vaskularni graft, bez kautera. Zbog navedenog, proizvođač je odlučio da pokrene bezbednosno korektivnu meru izmene uputstva za upotrebu grafta, na taj način da iz trenutno važećeg uputstva za graft ukloni sve reference koje se odnose na kauter. Takođe, proizvođač svojim Važnim obaveštenjem skreće pažnju korisnicima da, prilikom ugradnje grafta, koriste odgovarajući instrument za oblikovanje i sečenje grafta, kao i da proveravaju rok trajanja kautera, ukoliko im je isporučen graft sa kauterom.
Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije je za proizvod Gelsoft Plus vascular prostheses, proizvođača Vascutek Limited, Newmains Avenue, Inchinnan, Renfrewshire, PA4 9RR, Scotland, Velika Britanija, izdala Rešenje o upisu medicinskih sredstava u registar medicinskih sredstava br. 515-02-00858-13-001, od 17.06.2013. godine, sa rokom važenja do 01.10.2015. godine. Nosilac upisa navedenog medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava je preduzeće Intrex d.o.o., Dalmatinska 17, Novi Sad, Republika Srbija.
Pismo važnog obaveštenja proizvođača o medicinskom sredstvu Gelsoft Plus vascular prostheses – Vaskularni graft, možete pregledati ovde .

2014-08-15T14:22:41+02:0015.08.2014|

Важно обавештење о медицинском средству Gelsoft Plus vascular prostheses – Vaskularni graft

Произвођач Vascutek Limited, Newmains Avenue, Inchinnan, Renfrewshire, PA4 9RR, Scotland, Velika Britanija, je издао Важно обавештење о медицинском средству Gelsoft Plus vascular prostheses – Vaskularni graft.
Наиме, произвођач је медицинско средство „Gelsoft Plus vascular prostheses“ испоручивао заједно са каутером који служи за сечење и обликовање графта. Како овај каутер, због кратког рока трајања батерије, има краћи рок трајања од графта, произвођач је одлучио да убудуће испоручује само васкуларни графт, без каутера. Због наведеног, произвођач је одлучио да покрене безбедносно корективну меру измене упутства за употребу графта, на тај начин да из тренутно важећег упутства за графт уклони све референце које се односе на каутер. Такође, произвођач својим Важним обавештењем скреће пажњу корисницима да, приликом уградње графта, користе одговарајући инструмент за обликовање и сечење графта, као и да проверавају рок трајања каутера, уколико им је испоручен графт са каутером.
Агенција за лекове и медицинска средства Србије је за производ Gelsoft Plus vascular prostheses, произвођача Vascutek Limited, Newmains Avenue, Inchinnan, Renfrewshire, PA4 9RR, Scotland, Velika Britanija, издала Решење о упису медицинских средстава у регистар медицинских средстава бр. 515-02-00858-13-001, од 17.06.2013. године, са роком важења до 01.10.2015. године. Носилац уписа наведеног медицинског средства у Регистар медицинских средстава је предузеће Intrex d.o.o., Dalmatinska 17, Novi Sad, Republika Srbija.
Писмо важног обавештења произвођача о медицинском средству Gelsoft Plus vascular prostheses – Vaskularni graft, можете прегледати овде .

2014-08-15T14:21:24+02:0015.08.2014|
Go to Top