Обавештење о повлачењу серија лекова са активном супстанцом ранитидин, произвођача Saraca Laboratories Ltd., у Републици Србији

Обавештавамо Вас да је Агенција за лекове и медицинска средства Србије дала сагласност о добровољном повлачењу из промета у Републици Србији серија лекова које садрже активну супстанцу ранитидин, произвођача Saraca Laboratories Ltd.
Наведени поступак повлачења спроводи се на основу сумње у неисправност квалитета активне супстанце ранитидин, због присуства нечистоће N-nitrozodimetilamin (NDMA).
Европска агенција за лекове (ЕМА) је на захтев Европске комисије започела проверу лекова који садрже активну супстанцу ранитидин, након што су испитивања показала да неки од лекова са активном супстанцом ранитидин садрже нечистоћу NDMA. ЕМА ће проучити податке како би проценила да ли су болесници који користе ранитидин под било каквим ризиком од NDMA и обавестиће јавност чим информације буду доступне.

У Републици Србији повлаче се серије следећих лекова носиоца дозволе HEMOFARM AD – Vršac до нивоа апотека, болничких апотека и велепродаја:
• Ranitidin, раствор за инјекцију/инфузију, 5 x (50 mg/2mL)
• Ranitidin HF, филм таблете, 20 x 150mg
• Ranitidin HF, шумеће таблете, 20 x 75 mg
• Ranitidin HF, шумеће таблете, 20 x 150 mg
• Ranitidin HF, шумеће таблете, 30 x 300 mg

У Републици Србији повлаче се серије лека Ranisan® 20 x 150 mg, филм таблете носиоца дозволе ACTAVIS d.o.o.- Beograd, до нивоа апотека, болничких апотека и велепродаја.