Обавештење о повлачењу серија лекова са активном супстанцом ранитидин, произвођача Union Quimico Farmaceutica, S.A. (Uquifa S.A.) – Spain

Обавештавамо Вас да је Агенција за лекове и медицинска средства Србије дала сагласност о добровољном повлачењу из промета у Републици Србији серија лекова које садрже активну супстанцу ранитидин, произвођача Union Quimico Farmaceutica, S.A. (Uquifa S.A.) – Spain.
Наведени поступак повлачења спроводи се на основу сумње у неисправност квалитета активне супстанце ранитидин, због присуства нечистоће N-nitrozodimetilamin (NDMA). Европска агенција за лекове (ЕМА) је на захтев Европске комисије започела проверу лекова који садрже активну супстанцу ранитидин, након што су испитивања показала да неки од лекова са активном супстанцом ранитидин садрже нечистоћу NDMA. ЕМА ће проучити податке како би проценила да ли су болесници који користе ранитидин под било каквим ризиком од NDMA и обавестиће јавност чим информације буду доступне.

У Републици Србији повлаче се серије лека Ranitidin Alkaloid®, film tablete, 15 x 150mg, носиоца дозволе ALKALOID D.O.O. BEOGRAD до нивоа апотека, болничких апотека и велепродаја.