Обавештење о мери повлачења са тржишта медицинских средстава

Произвођач MEDTRONIC INC. 710 Medtronic Parkway N.E., Minneapolis, USA издао је Обавештење о мери повлачења са тржишта медицинских средстава:

 • 3717000 – 2-делна инструмент касета,
 • 3717006 – 2-делна инструмент касета са подлогом,
 • 3747108 – Sykes касета за инструменте за подизање обрва 3,
 • 722301 – WIET КАСЕТА ЗА КОМПЛЕТ ЗА ХРОНИЧНО УХО,
 • 3717026 – КАСЕТА ЗА КОМПЛЕТ ЗА ОТОЛОГИЈУ,
 • 3717001 – 3-ДЕЛНА КАСЕТА (METAL& RADEL),
 • 960-811 – Framelock сет/комплет инструмената (садржи Framelock касету (960374) на чијем поклопцу стоји ознака комплет #960-811),
 • 960374 – Framelock касета (поклопац са ознаком комплет #960-811),
 • 9731372XOM1 – Пасивни ORL комплет инструмената (садржи LandmarkX касету 960-619),
 • 960-619 – LandmarkX касета,
 • MCOH0SC – Отолошка пластична касета за инструменте,
 • MCO649SC – Касета за инструменте за средње ухо,
 • MCOS10SC – Instrument Tray 2 Level,
 • MCLS28 – MF Sataloff касета за комплет инструмената,
 • MCLS37 -Sataloff касета за комплет инструмената,
 • 3319005 – Powerforma касета за борере,

уписаних у Регистар медицинских средстава у оквиру издатог Решења за:
Cranial Instrument Set Combo Model: 9730552 – Instrumenati za navigacione operacije na lobanji,aktivni ili pasivni, set.
Детаљније