Обавештење о мери повлачења са тржишта медицинског средства Multiple Clip Applier Model: Ligaclip

Произвођач Ethicon Endo-Surgery, LLC, 475 Calle C, 00969 Guaynabo, Puerto Rico, SAD издао је Обавештење о мери повлачења са тржишта медицинског средства Multiple Clip Applier Model: Ligaclip – Ендоскопски апликатор за клипсеве (код производа – ER320).
Ethicon Endo-Surgery покреће добровољно повлачење са тржишта LIGACLIP 10mm M/L Endoscopic Rotating Multiple Clip Applier (ER320) (LIGACLIP 10mm M/L ендоскопског апликатора ротирајућих мултиплих клипси, ER320) због могућег формирања клипси и проблема у вези са пуњењем ендоскопа који могу довести до неисправног формирања клипси и недовољне оклузије крвног суда или неке друге структуре. Ово добровољно повлачење са тржишта обухвата производ са кодом ER320 и/или паковања за извођење процедуре (Procedure Packs) и/или FLEX TRAY™ Procedure Delivery Systems (FLEX TRAY™ системе за извођење процедуре) који садрже производ са кодом ER320 у оквиру назначених датума истека рока употребе.
Агенција за лекове и медицинска средства Србије је за производ Multiple Clip Applier Model: Ligaclip – Ендоскопски апликатор за клипсеве, произвођача Ethicon Endo-Surgery, Inc. a Johnson & Johnson company, 4545 Creek Road, SAD издала Обнову дозволе за стављање у промет медицинских средстава бр. 04-124/10 од 08.03.2010. године, са роком важења до 30.06.2014. године. Носилац дозволе за стављање у промет медицинког средства је предузеће Johnson & Johnson S.E. Inc. predstavništvo Beograd, Омладинских бригада 88б, Београд.
Писмо обавештења произвођача о добровољном повлачењу са тржишта медицинског средства Multiple Clip Applier Model: Ligaclip – Ендоскопски апликатор за клипсеве, можете прегледати ОВДЕ .