Обавештење о мери повлачења са тржишта медицинског средства ScreenLys 2 – Hematologija, krvne grupe (лот 18000 и 19000)

Произвођач DIAGAST 251 avenue Eugene Avinee, Eurasante Parc, 59120, Loos, Francuska издао је Обавештење о мери повлачења са тржишта медицинског средства ScreenLys 2 – Hematologija, krvne grupe (лот18000 и 19000).

Након приговора корисника који су се односили на „лажно“ позитивне резултате код тестова за утврђивање присуства ирегуларних антиеритроцитних антитела, када користе „ScreenLys 2“ (ref. 79483) сет из партија (лот) 18000 и 19000 (односно 1236 и 3924 микроплоча), произвођач је извршио истраживање и утврдио узрок овакве реакције. Наиме, у оквиру неких „CrossLys“ удубљења у микроплочама које су део сета „ScreenLys 2“ постоји проблем, који ће узроковати „лажно“ позитивни резултат на присуство антитела. „Лажно“ негативни резултати нису утврђени.

У зависности од примене наведеног медицинског средства, могуће штете од „лажно“ позитивних резултата су следеће:

НАМЕНА ПРОИЗВОДА

 

РЕЗУЛТАТ ТЕСТА

ШТЕТА

Утврђивање присуства ирегуларних антиеритроцитних антитела

Давалац

„лажно“ позитиван резултат

Нема безбедносног ризика; Продужени поступак за утврђивање могућности коришћења кесе за крв

Пацијент

„лажно“ позитиван резултат

Ризик одложене трансфузије

Агенција за лекове и медицинска средства Србије је за производ ScreenLys 2, произвођача DIAGAST, 251 avenue Eugene Avinee, Eurasante Parc, 59120, Loos, Francuska, издала Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинског средства бр. 515-02-01738-15-002 од 15.09.2015. године, са роком важења до 10.09.2018. године. Носилац Решења о упису медицинског средства у Регистар медицинског средства је предузеће Yunycom d.o.o., Resavska 78b, Beograd, Republika Srbija.

Писмо обавештења произвођача о добровољном повлачењу са тржишта медицинског средства ScreenLys 2 – Hematologija, krvne grupe., можете прегледати овде .