Обавештење о повлачењу медицинског средства са тржишта Jackson Tracheal Tube – Канила за трахеостомију

Агенција за лекове и медицинска средства Србије издаје Обавештење о мери повлачења са тржишта медицинског средства: Jackson Tracheal Tube – Канила за трахеостомију, метална, произвођача Maryam Trading, Gohad Pur, Sialkot 51360, Pakistan, а по Решењу Министарства здравља РС, број 515-04-01406-1/2012-22 од 03.04.2012. године.
Агенција је за производ Jackson Tracheal Tube – Канила за трахеостомију, метална, произвођача Maryam Trading, Gohad Pur, Sialkot 51360, Pakistan, издала дозволу за стављање у промет медицинског средства под бројем 02-621 од 28.06.2006. године, која је важила до 26.09.2011. године.
Носилац Дозволе за промет наведеног медицинског средства је предузеће Promedicus d.o.o., Кеј ослобођења 3, Београд.