Важно обавештење о медицинским средствима ACL TOP 300 CTS i HemosIL SynthasIL

Произвођач Instrumentation Laboratory Co., INSTRUMENTATION LABORATORY CO., 180 Hartwell Road, Bedford, MA 01730-2443, SAD, 180 Hartwell Rd., Bedford, MA 01730-2443, SAD, издао Важно обавештење о медицинским средствима:

  • ACL TOP 300 CTS – Analizator za hematologiju, koagulometar
  • HemosIL SynthasIL – Hematologija, hemostaza, koagulacioni testovi

Истраживање произвођача показало је да се на инструменту из породице ACL TOP анализатора може јавити ометање („carryover“) које узрокује скраћивање „APTT“ времена у узорцима пацијената и/или контролним узорцима када је реагенс HemosIL SynthASil (PN 0020006800) постављен на исти носач реагенаса, заједно са неким другим HemosIL реагенсима. До ометања долази током провере висине нивоа течности („liquid height check“) која се изводи након постављања носача и зависи од позиције материјала, редоследа којим се носачи постављају и редоследа извођења тестова. Степен скраћивања времена коагулације варира од инструмента до инструмента и није репродуцибилан на свим инструментима. У неким случајевима, овај проблем се манифестовао као скраћивање резултата „APTT“ времена за више од десет секунди.
У вези са наведеним, произвођач се одлучио на покретање Безбедносно корективне мере на терену у смислу издавања важног обавештења са посебним упутствима за руковање наведеним реагенсом и апаратом, као и Безбедносно корективне мере мере надоградње софтвера за наведени апарат.
Агенција за лекове и медицинска средства Србије је за производе ACL TOP 300 CTS и HemosIL SynthasIL, произвођача Instrumentation Laboratory Co., INSTRUMENTATION LABORATORY CO., 180 Hartwell Road, Bedford, MA 01730-2443, SAD, 180 Hartwell Rd., Bedford, MA 01730-2443, SAD, издала Решење о упису медицинских средстава у регистар медицинских средстава бр. 515-02-00836-13-001, 515-02-0549-12-003, од 15.07.2013, 29.05.2012. године, са роком важења до 15.07.2018, 29.05.2017. године. Носилац уписа наведеног медицинског средства у Регистар медицинских средстава је предузеће MAKLER D.O.O., Beogradska 39/7, Beograd, Srbija, Beogradska 39/7, Beograd, Republika Srbija.
Писмо важног обавештења произвођача о медицинском средству ACL TOP 300 CTS и HemosIL SynthasIL.