Обавештење о мери повлачења са тржишта медицинског средства Intrafix Primeline – Infuzioni set za gravitacionu infuziju

Произвођач B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1, 34212, Melsungen, Nemačka издао је Обавештење о мери повлачења са тржишта медицинског средства Intrafix Primeline – Infuzioni set za gravitacionu infuziju, кат. број 4062957, лот 3F1001890.
Произвођач је, након интерне контроле квалитета, утврдио да постоји мала вероватноћа цурења на наведеним системима за инфузију Intrafix Primeline, због проблема приликом спајања линија, близу конектора.
На основу резултата интерне контроле, произвођач се одлучио на безбедносно корективну меру на терену повлачења наведеног лот-а са тржишта у Републици Србији.
Агенција за лекове и медицинска средства Србије је за производ Intrafix Primeline, произвођача B.Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Strasse 1, 34212, Melsungen, Nemačka, издала Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинског средства бр. 515-02-01153-13-001 од 02.08.2013. године, са роком важења до 30.07.2018. године. Носилац Решења о упису медицинског средства у Регистар медицинског средства је предузеће B.BRAUN ADRIA RSRB D.O.O., Vladimira Popovića 6, Beograd, Republika Srbija.
Писмо обавештења произвођача о добровољном повлачењу са тржишта медицинског средства Intrafix Primeline – Infuzioni set za gravitacionu infuziju., можете прегледати ОВДЕ .