Обавештење о мери повлачења са тржишта медицинског средства INCISE DRAPE 56X80 – Hirurška prekrivka

Произвођач Medos Molnlycke Health Care AB, Box 13080, SE-402 52 Goteborg, Švedska издао је Обавештење о мери повлачења са тржишта медицинског средства INCISE DRAPE 56X80 – Hirurška prekrivka, следећих серијских бројева: 12151579;12391638.
Произвођач je, након жалби корисника, утврдио да стерилност производа INCISE DRAPE 56X80 може бити нарушена услед дефекта заптивке на спољњем паковању. Као безбедносно корективну меру на терену, Произвођач се одлучио на повлачење медицинског средства са тржишта.
Агенција за лекове и медицинска средства Србије је за производ Barrier steril drape Tip: Split sheet, Adhesive op sheet, Adhesive towel, Utility, Aperture, Angiography, Thoracic, Lower vascular, Laparascopy, Ophthalmic, Extremity, Hand/Foot, Mayo stand cover, Table cover, OP-tape, Incise film – Hirurška prekrivka, произвођача Medos Molnlycke Health Care AB, Box 13080, SE-402 52 Goteborg, Švedska издала Обнову дозволе за стављање у промет медицинског средства бр. 04-920/08 од 02.20.2008. године, са роком важења до 28.06.2013. године, којој је новим Законом о лековима и медицинским средствима продужен рок важења за деведесет дана, односно, која важи до 26.09.2013. године. Обнове дозволе за стављање у промет медицинског средства је предузеће Еuro Medico Trade d.o.o., Косте Војиновића 2, Београд.
Писмо обавештења произвођача о добровољном повлачењу са тржишта медицинског средства Barrier steril drape Tip: Split sheet, Adhesive op sheet, Adhesive towel, Utility, Aperture, Angiography, Thoracic, Lower vascular, Laparascopy, Ophthalmic, Extremity, Hand/Foot, Mayo stand cover, Table cover, OP-tape, Incise film – Hirurška prekrivkа, можете прегледати ОВДЕ.