ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОВЛАЧЕЊУ МЕДИЦИНСКОГ СРЕДСТВА СА ТРЖИШТА

Произвођач Covidien llc 15 Hampshire Street, Mansfield MA 02048, SAD издао је Обавештење о мери повлачења са тржишта медицинског средства Endo GIA Auto Suture Universal Stapler – Stapler, linearni, sa punjenjem, односно следећих серија:

Шифра артикла:
• EUGIASHORT – серије: од P3C до P5B0289X; од P5C0196X до P5C0197X; од P5C0304X до P5C0307X; од P5C0796X до P5C0798X; од P5D0049X до P5D0051X; од P5D0146X до P5D0148X; од P5E0261X до P5E0262X; од P5F0158X до P5F0161X; N3F0260RX; N3F0266RX; N3F0267RX; P5C0201X; P5D0538X; P5E0680X; P5E0682X; P5E0686X; P5E0760X; P5E0762X; P5E0765X
• EUGIAUSTND – серије: од P3C до P5B0521X; од P5D0410X до P5D0411X; од P5D0823X до P5D0829X; од P5E0080X до P5E0082X; од P5E0317X до P5E0320X; од P5E0322X до P5E0324X; од P5F0001X до P5F0002X; P5C0239X; P5C0241X; P5C0508X; P5C0510X; P5C0512X; P5C0597X; P5C0599X; P5C0601X; P5C0603X; P5C0684X; P5C0803X; P5C0805X; P5C0807X; 5PD0067X; 5PD0069X; 5PD0073X; 5PD0170X; 5PD0413X; 5PD0415X; 5PD0417X; 5PD0419X; 5PD0447X; 5PD0623X; 5PD0624X; 5PD0626X; 5PD0628X; 5PD0630X; 5PE0525X; 5PF0004X; 5PF0006X; 5PF0008X; 5PF0010X; 5PF0014X; 5PF0017X; 5PF0019X; 5PF0021X; 5PF0213X; 5PF0217X
• EGIAUXL – серије: од P3C до P5B0454X; од P5C0152X до P5E0450X; P5B0468X

Након извештаја корисника медицинског средства Endo GIA Auto Suture Universal Stapler да није дошло до испаљивања пуњења инструмента или да је дошло до делимичног испаљивања, као и извештаја да је дошло до одвајања покретно зглобљене полуге током употребе, произвођач се одлучио на покретање Безбедносно корективне мере на терену у виду повлачења медицинског средства из употребе.
Уколико не дође до испаљивања пуњења инструмента или дође до делимичног испаљивања, или до одвајања покретно зглобљене полуге, може бити потребно да хирург замени медицинско средство да би наставио процедуру. Према Изјави произвођача, нису пријављене повреде пацијента које су у вези са наведеним проблемом.
Стопа притужби на неиспаљивање пуњења инструмента или на делимично испаљивање за погођене серије износи 0,04%, а стопа одвајања покретно зглобљене полуге износи 0,006%.

Агенција за лекове и медицинска средства Србије је за производ Endo GIA Auto Suture Universal Stapler – Stapler, linearni, sa punjenjem, произвођача Covidien llc, 15 Hampshire Street, Mansfield MA 02048, SAD, издала Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинског средства бр. 515-02-0620-11-001 од 30.06.2011. године, са роком важења до 15.07.2016. године. Носилац Решења о упису медицинског средства у Регистар медицинског средства је предузеће Covidien AG Predstavništvo Beograd, Trešnjinog cveta 1, Knjeginje Zorke 2, Beograd, Srbija.

Писмо обавештења произвођача о добровољном повлачењу са тржишта одређених серија медицинског средства Endo GIA Auto Suture Universal Stapler – Stapler, linearni, sa punjenjem, можете прегледати овде .