Упутство носиоцима дозвола за лек у вези са поступком одобравања писама здравственим радницима

Објављено је упутство носиоцима дозвола за лек у вези са поступком одобравања писама здравственим радницима у АЛИМС-у.