Обавештење о мери повлачења са тржишта медицинског средства CELL-DYN Emerald CLEANER – Хематологија, средство за чишћење анализатора

Произвођач Clinical Diagnostic Solutions 1800 NW 65th Ave., FL 33313, Plantation, SAD издао је Обавештење о мери повлачења са тржишта медицинског средства CELL-DYN Emerald CLEANER – Хематологија, средство за чишћење анализатора.
Наиме, произвођач је утврдио да CELL-DYN Emerald анализатор у неким случајевима јавља да су резултати контроле квалитета за параметре „RBC“ (еритроцити) и „PLT“ (трмбоцити) изван доње границе опсега. Док потпуно не заврши истрагу узрока, произвођач одмах предузима меру повлачења из употребе наведеног медицинског средства које се користи за чишћење анализатора.

Агенција за лекове и медицинска средства Србије је за производ CELL-DYN Emerald CLEANER, произвођача Clinical Diagnostic Solutions, 1800 NW 65th Ave., FL 33313, Plantation, SAD, издала Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинског средства бр. 515-02-01050-15-001 од 05.08.2015. године, са роком важења до 03.08.2020. године. Носилац Решења о упису медицинског средства у Регистар медицинског средства је предузеће ABBOTT LABORATORIES S.A., BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) – PREDSTAVNIŠTVO, Bulevar Mihajla Pupina 115D.

Писмо обавештења произвођача о добровољном повлачењу са тржишта медицинског средства CELL-DYN Emerald CLEANER – Hematologija, sredstvo za čišćenje analizatora., можете прегледати овде .