Резултат анкете о е-спремности фармацеутске индустрије Републике Србије

У циљу испитивања е-спремности фармацеутске индустрије Републике Србије, а у вези са развојем пројеката Агенције за лекове и медицинска средства Србије eCTD -а (Електронски структуирани формат CTD документације) и подношење захтева клијената (образаца) у електронском облику применом веб апликације/нове е-Услуге, Агенција је спровела анкету са циљем утврђивања могућности, потреба или евентуалних ограничења на наведене теме.

Агенција, као национално регулаторно тело, стреми информационо-технолошким трендовима који се већ више година користе у Европској унији и који ће неминовно морати да се реализују у будућем периоду и код нас.

Резултат анкете о е-спремности фармацеутске индустрије Републике Србије можете погледати овде .