Важно обавештење о медицинском средству Supportair – Респиратор

Произвођач Airox, Parc d’ Activites Pay-Pirenees L’echangeur 64008 PAU, Francuska, издао је Важно обавештење о медицинском средству: Supportair – Респиратор. Након притужби корисника да се вентилатор не може покренути или не ради када се напаја са унутрашње батерије, произвођач је спровео истрагу којом је уочено да је за ово одговорно отказивање „С53“-компоненте вентилатора, означене као кондензатор. Вентилатор ће наставити са радом на спољњој батерији или на А/Ц напајању из електричне мреже. На основу наведеног, произвођач је покренуо безбедносно корективну меру којом предвиђа издавање Обавештења о безбедности. Обавештење о безбедности садржи препоруку за замену спорне компоненте кроз сервис, односно ревидирано годишње одржавање апарата. Произвођач је предвидео да ову информацију имплементира у Упутства за одржавање, односно, да као ставку стави обавезну замену компоненте „С53“. Агенција за лекове и медицинска средства Србије је за производ Supportair, произвођача Airox, Parc d’ Activites Pay-Pirenees L’echangeur 64008 PAU, Francuska, издала Дозволу за стављање у промет медицинског средства под бр 04-34/09 од 23.01.2009. године, са роком важења до 13.02.2010.године. Носилац дозволе за наведено медицинско средство је предузеће Mediray, Шуматовачка 48, Београд. Писмо важног обавештења произвођача о медицинском средству Supportair – Респиратор, можете прегледати.
  Важно обавештење о медицинском средству