Корекција у публикацији “Промет и потрошња лекова – 2014“

У публикацији “Промет и потрошња готових лекова за хуману употребу у Републици Србији у 2014. години“ коригују се подаци који се односе на количину прометованих лекова за АТЦ групе наведене у прилогу. Прилог преузмите овде .