Резултати Агенције за лекове и медицинска средства Србије у 2013. години

Рад Агенција за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС) одражава се кроз потврду квалитета, ефикасности и безбедности како нових тако и постојећих лекова у Србији као и кроз доступност савремених терапијских опција пацијентима односно стручних информација намењених лекарима и фармацеутима.

Агенција је у претходној години успела да оствари најбољи пословни резултат за девет година постојања, скоро дуплирајући добит од својих услуга. Да би се ово постигло, поред изузетних напора запослених како би се обавио што већи број поверених послова, извршена је свеобухватна рационализација трошкова и темељна унутрашња реформа у сврху оптималнијег рада.

Детаљније