Успешно одржана међународна конфенерција „Прва QP конференција: Како одговорити QP изазовима у земљама југоисточне Европе“

У периоду 03.-04.10.2013. у Danubia Park Hotel, Сребрно језеро, Велико Градиште и у организацији Фармацеутског факултета Универзитета у Београду и Агенције за лекове и медицинска средства Србије је одржана прва годишња QP конфенерција, под насловом „Како одговорити QP изазовима у земљама југоисточне Европе“. Циљ конференције је био да се обележи огроман напредак који је направљен у погледу унапређења фармацеутског а самим тим и здравственог система у Србији увођењем стандарда у област пуштање лека у промет у фармацеутској индустрији у погледу квалификованих односно одговорних особа које обављају тај тежак и специфичан посао (Qualified Person или QP). Тако је на Фармацеустком факултету Универзитета у Београду уведена специјализација из ове области, чиме је дат додатан подстрек стручњацима који ће се едуковати за ове послове на најбољи начин и на најбољем месту, и стећи неопходну компетентност и свеобухватност знања које не подразумева само једну или пар области, већ увид и разумевање фармацеутске науке у целини. Скуп је окупио све заинтересоване представнике фармацеутске индустрије и еминентне предаваче и учеснике и то не само из земаља окружења чиме је остварена прилика за отворен дијалог, неопходно умрежавање и још ближу кооперацију.