Обавештење о могућем налажењу фалсификованог медицинског средства на тржишту

Дистрибутер Messer Tehnogas AD, Бањички пут 62, Београд је Агеницији за лекове и медицинска средства Србије упутио Писмо у којем нас обавештава о продаји медицинских средстава путем огласа, од стране неовлашћеног лица. Према изјави дистрибутера, у питању је продаја фалсификованог медицинског средства Cylinder Pressure Regulator FM41 Тip: F; L; S1; S2 – Регулатор притиска медицинског гаса, на тржишту Републике Србије.
Агенција за лекове и медицинска средства Србије је за производ Cylinder Pressure Regulator FM41 Тip: F; L; S1; S2, произвођача Spectron Gas Control Systems GmbH, Fritz-Klatte-Strasse 8, 65933, Frankfurt, Nemačka, издала Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава бр. 515-02-1795-12-001 од 16.11.2012. године, са роком важења до 08.12.2015. године. Носилац дозволе за стављање у промет медицинког средства је предузеће Messer Tehnogas AD, Бањички пут 62, Београд.
Писмо обавештења дистрибутера о постојању фалсификованог медицинског средства Cylinder Pressure Regulator FM 41 Тip: F; L; S1; S2 – Регулатор притиска медицинског гаса, можете прегледати на детаљније.

ДЕТАЉНИЈЕ


2012-12-28T14:51:50+01:0028.12.2012|

Обавештење о могућем налажењу фалсификованог медицинског средства на тржишту

Произвођач Ethicon Endo-Surgery, LLC, 475 Calle C, 00969 Guaynabo, Portoriko је издао Обавештење о постојању фалсификованих медицинских средстава LIGACLIP Extra Ligating Clips Cartridge – Клипсеви, титанијумски, на тржишту САД.
Произвођач се одлучио да о појави фалсификованог медицинског средства обавести дистрибутере и кориснике, као и потенцијалне кориснике истог. Произвођач не може гарантовати квалитет, безбедност и ефикасност фалсификованог медицинског средства. Медицинско средство неће бити повучено са тржишта у Републици Србији, нити било где у свету.
Агенција за лекове и медицинска средства Србије је за производ LIGACLIP Extra Ligating Clips Cartridge, произвођача Ethicon Endo-Surgery, LLC, 475 Calle C, 00969 Guaynabo, Portoriko издала Дозволу за стављање у промет медицинског средства бр. 04-314/10 од 27.04.2010. године, са роком важења до 30.06.2014. године. Носилац дозволе за стављање у промет медицинког средства је предузеће Johnson & Johnson S.E. Inc. predstavništvo Beograd, Омладинских бригада 88б, Београд.
Писмо обавештења произвођача о постојању фалсификованог медицинског средства LIGACLIP Extra Ligating Clips Cartridge – Клипсеви, титанијумски, као и упутство за уочавање разлика са оригиналним медицинским средством, можете прегледати.
Писмо обавештења произвођача о постојању фалсификованог медицинског средства LIGACLIP Extra Ligating Clips Cartridge – Клипсеви

2012-07-13T13:31:24+02:0013.07.2012|
Go to Top