Важно обавештење

Поводом обавештења Националне Агенције за лекове и медицинска средства Румуније која је издала саопштење на тему одређених количина лекова украдених из апотеке у Braila Emergency County Hospital у Румунији, и бојазни о њиховој даљој злоупотреби, о чему смо обавештени преко Working group of enforcement officers (WGEO) организације Heads of Medicines Agencies (HMA) обавештавамо јавност о следећем:

Ради се о лековима:

    • Avastin 25mg/ml, боч. 4ml, серије B7110B01 (рок: 11. 2015.) и B8000B02 (рок: 4. 2016.)
    • Avastin 25mg/ml, боч. 16ml, серије B7031B03 (рок: 2. 2016.) i B7050B06 (рок: 6. 2016.)
    • Herceptin 150 mg, серија H4450B03 (рок: 5. 2018.)
    • Nivestim 30MU/0.5ml, серија 2861123B (рок: 31. 3. 2016.)
    • Torisel 25mg/ml, серија AJ64/92 (рок: 30. 4. 2017.).

Укупна количина украдених лекова износи 282 паковања.

Увидом у базу података Агенције за лекове и медицинска средства Србије, утврдили смо да се ниједна од наведених серија лекова никада није налазила у промету у Републици Србији.