Комбиновани хормонски контрацептиви – разлике у ризику од тромбоемболије између различитих лекова, значај индивидуалних фактора ризика, опрез ради уочавања знакова и симптома тромбоемболије

Компаније Bayer d.o.o, Merck Sharp&Dohme d.o.o и Представништво Richter Gedeon Nyrt, у сарадњи са Агенцијом за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС), проследиле су писмо здравственим радницима којим их обавештавају о резултатима процене која је спроведена широм Европе и најновијим доказима о ризику настанка тромбоемболије повезане са применом одређених комбинованих хормонских контрацептива (КХК). Писмо је намењено свим лекарима који прописују контрацептиве, као и свим здравственим радницима којима могу да се обрате пацијенткиње са потенцијалном тромбоемболијом насталом услед примене КХК.
– Ова процена потврђује раније сазнање да је ниво ризика за појаву венске тромбоемболије (ВТЕ) мали код свих нискодозних КХК (etinilestradiol <50 микрограма). - Тренутно доступни подаци указују да од свих КХК, КХК који садрже прогестагене: левоноргестрел, норетистерон или норгестимат, имају најнижи ризик настанка ВТЕ. - Приликом прописивања КХК потребно је посебно обратити пажњу на постојеће индивидуалне факторе ризика код сваке жене понаособ, а посебно на оне факторе ризика везане за ВТЕ, као и на разлике у ризику за ВТЕ између различитих лекова. - Жена која користи КХК и нема никаквих проблема, не треба да прекида терапију. - Не постоје докази о различитом ризику за развој артеријске тромбоемболије (АТЕ) код нискодозних КХК (etinilestradiol <50 микрограма). - Код већине жена користи од примене КХК у великој мери надмашују ризике настанка озбиљних нежељених реакција. Сада је нагласак на значају индивидуалних фактора ризика код сваке жене, потреби да се они редовно изнова процењују, као и подизању свести о знацима и симптома ВТЕ и АТЕ које женама треба објаснити приликом прописивања КХК. - Како би се обезбедила додатна минимизација ризика повезаних са применом КХК доступан је материјал који лекари могу користити током прописивања КХК: Контролна листа за лекаре који прописују комбиноване хормонске контрацептиве. Контролну листу можете преузети овде .
Текст Писма здравственим радницима можете погледати овде .