Обавештење клијентима о правилном начину транспорта биолошких производа

Приликом испоруке узорака биолошких производа за хуману и ветеринарску употребу (вакцина, серума, имуноглобулина, деривата људске крви) Агенцији за лекове и медицинска средства Србије клијент је дужан да достави материјални доказ (температурни монитор) којим се потврђује да је температура током читавог процеса транспорта биолошких производа од произвођача до Агенције за лекове и медицинска средства Србије у оквиру вредности декларисаних од стране произвођача.
Контрола температуре транспорта вакцина дефинисана је Guidelines on the international packaging and shipping of vaccines, WHO, Жeнева, 2005. Према препоруци WHO сваки транспортни контејнер треба да садржи електронски уређај за мониторинг температуре са LCD екраном који обезбеђује визуелну доступност информација о кретању температуре за све време транспорта.
Приликом пријема узорака вакцина за контролу, у Агенцији ће бити извршен пренос података о забележеним температурама током транспорта са електронског уређаја у штампану форму која ће чинити саставни део документације о пријему.
Поред узорака биолошких производа за контролу, Агенцији за лекове и медицинска средства Србије, клијент је дужан да достави Сумарни протокол произвођача о процесу производње и контроле квалитета лека (Summary Protocol) као и сертификат о контроли квалитета Националне Контроле (Batch Release Certificate).
За све остале лекове за које је прописана температура чувања 2-8 C потребно је поставити температурни мониторинг о прописном транспорту од произвођача до Агенције за лекове и медицинска средства Србије.