Важно обавештење

Сторнирају се због административне грешке у издавању, сертификати анализе за лекове Ораморпх®, орални раствор, 20 x (30мг)/5мл и Oramorph®, орални раствор, 20 x (10мг)/5мл и то:
– Сертификат број 983/2013 од 14.02.2013
– Сертификат број 982/2013 од 14.02.2013
– Сертификат број 981/2013 од 14.02.2013
– Сертификат број 980/2013 од 14.02.2013
– Сертификат број 979/2013 од 14.02.2013
подносиоца захтева за испитивање Inpharm Co d.o.o., Београд, носиоца дозволе за лек Inpharm Co d.o.o., Београд, нумерационих бројева заштићеног папира 277579, 277580, 277581, 277582 и 277583.
Агенција је издала нове сертификате анализе за наведени лек и то:
– Сертификат број 1933/2013 од 27.03.2013
– Сертификат број 1934/2013 од 27.03.2013
– Сертификат број 1935/2013 од 27.03.2013
– Сертификат број 1936/2013 од 27.03.2013
– Сертификат број 1937/2013 од 27.03.2013