Обавештење о повлачењу медицинског средства са тржишта Roticulator Auto Suture Articulating Stapler

Произвођач Covidien IIc (formerly: United States Surgical, a division of Tyco Healthcare Group LP), 15 Hampshire Street, Mansfield MA 02048, SAD издао је Обавештење о мери повлачења са тржишта медицинског средства Roticulator Auto Suture Articulating Stapler – Стаплер, линеарни, са пуњењем, бројева серија који почињу следећим комбинацијама слова/бројева:
P7E, P7F, P7G, P7H, P7J, P7K, P7L, P7M, P8A, P8B, P8C, P8D, P8E, P8F, P8G, P8H, P8J, P8K, P8L, P8M, P9A, P9B, P9C, P9D, P9E, P9F, P9G, P9H, P9J, P9K, P9L, P9M, P0A, P0B, P0C, P0D, P0E, P0F, P0G, P0H, P0J, P0K, P0L, P0M, P1A, P1B, P1C, P1D, P1E, P1F, P1G, P1H, P1J, P1K, P1L, P1M, P2A, P2B0153X

Произвођач се одлучио на повлачење наведених серија медицинског средства због постојања могућности да је стерилна баријера угрожена, што може довести до повећаног ризика инфекције код пацијената. 

Агенција за лекове и медицинска средства Србије је за производ Roticulator Auto Suture Articulating Stapler, произвођача Covidien IIc (formerly: United States Surgical, a division of Tyco Healthcare Group LP), 15 Hampshire Street, Mansfield MA 02048, SAD издала Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава бр. 515-02-0619-11-001 од 30.06.2011. године, са роком важења до 10.03.2015. године. Носилац дозволе за стављање у промет медицинког средства је предузеће Covidien AG Predstavništvo Beograd, Кнегиње Зорке бр.2, Београд. 
Писмо обавештења произвођача о добровољном повлачењу са тржишта медицинског средства Roticulator Auto Suture Articulating Stapler – Стаплер, линеарни, са пуњењем, можете прегледати.
  Обавештење о мери повлачења са тржишта