Саопштење Агенције за лекове и медицинска средства Србије поводом погрешних тумачења и неистинитих навода везаних за сертификат анализе Агенције

Агенција за лекове и медицинска средства Србије јасно и недвосмислено демантује било које тврдње да су одређени документи који се у претходним данима појављују и деле по друштвеним мрежама икакав доказ како вакцине против ЦОВИД-19 нису испуниле све законом дефинисане и неопходне предуслове да би смеле да се примењују у Републици Србији и како је вакцинација у нашој земљи почела пре добијања прописаних дозвола. Напротив, одговорно и са пуном стручном и законском подлогом тврдимо како је сваки документ који изда Агенција, свака дозвола и сертификат поткрепљени ригорозном и темељном експертском провером. Све то се чини према строгим критеријумима из домаће правне регулативе која је усклађена са законодавством ЕУ и других најразвијенијих земља као и смерницама и препорукама Светске здравствене организације. Наглашавамо да су све неопходне дозволе за сваку вакцину против COVID-19 која се примењује у Србији издате и благовремено, а уз велики труд и залагање запослених Агенције.

Посебно коментаришемо сертификат анализе за производ Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine који се коментарише на интернету, без улажења у аутентичност и извор тог документа односно слике. Наиме, заиста постоји сертификат издат 11.01.2021. и у којем је јасно наведено да узорак ове вакцине ОДГОВАРА прописаним захтевима. Даље се наводи како је производ “увезен на основу Решења број 515-07-20814-20-001 од 30.12.2020. издатог од Агенције”. Наглашавамо да се наведени документ односи на серију лека која је увезена по свим законским основама и контролисана по највишим стандардима које прати Агенција односно њена Национална контролна лабораторија. Вакцине (тачно дефинисане серије и количине) на које се односи овај сертификат стога имају све неопходне дозволе и смеју да се примене у имунизацији у нашој земљи у складу са сажетком карактеристика лека. То је омогућено како поменутим Решењем, то јест увозном дозволом/одобрењем за увоз лека издатог у складу са цланом 141. Закона (на коју се документ позива), тако и самим сертификатом анализе који је и коначна потврда Агенције која се издаје пре него што било који лек сме да се примењује.

Тај производ се не сме продавати и са њим на било који начин руковати, сем за потребе које су дефинисане увозном дозволом односно одобрењем на коју се позива и сертификат анализе и на то се осноси фраза “Лек нема дозволу за стављање у промет на територији Републике Србије” која се такође налази на сертификату. Та увозна дозвола односно одобрење је базирано на захтеву здравствене инстутуције, у овом случају Института за јавно здравље Републике Србије “Др Милан Јовановић Батут” и Агенција је у овом тренутку до сада за овај конкретно производ издала две увозне дозволе/одобрења (17.12.2020. и 30.12.2020.), односно три сертификата анализе (23.12.2020. – након чега је започета вакцинација по први пут у Србији, а затим и 04.01.2021. и 11.01.2021.). Агенција је у међувремену издала и условну односно привремену дозволу за предметну вакцину, и наставиће да темељно контролише сваку увезену серију вакцина против COVID-19 овог произвођача, али и све друге лекове, вакцине и медицинска средства, као што је то чинила и у претходних 16 година свог постојања. Сви наведени подаци су у духу транспарентног деловања, доступни путем претраживача по кључним речима на интернет страници Агенције www.alims.gov.rs као што је то случај и са свим другим производима и поступцима које на било који начин одобравамо.
Агенција односно њени запослени ће обављати свој посао као и до сада, на пожртвован и посвећен, али и високостручан начин, проверавајући и контролишући квалитет, ефикасност и безбедност свих лекова, а посебно вакцина против COVID-19, и јавно ћемо објављивати информације о свим својим активностима како би се предупредиле све могуће дезинформације и довођења у опасне заблуде грађана Републике Србије.

2021-01-19T15:41:11+01:0019.01.2021|

Саопштење Агенције за лекове и медицинска средства Србије на тему вакцинa против COVID-19

Агенције за лекове и медицинска средства Србије – АЛИМС ће у обављању својих законом поверених послова у вези са издавањем дозволе за стављање у промет вакцина које се користе у превенцији COVID-19 болести, приступити стручној и аналитичкој процени свих вакцина за јој се подносе захтеви ради потврде њиховог квалитета, ефикасности и безбедности, а све у интересу заштите здравља грађана Републике Србије. Конкретно, АЛИМС ће на основу иницијативе Владе Републике Србије и надлежног Министарства здравља, спроводити процедуре убрзаног издавања дозволе за лек у складу са Законом (члан 34.), односно лабораторијске контроле квалитета узорака вакцине који ће се обавити по највишим међународним стандардима како у погледу процене документације тако и метода које се примењују у Националној контролној лабораторији у оквиру АЛИМС.

Уколико ова процена и анализе покажу задовољавајуће резултате, које очекујемо у најскоријем могућем року, вакцине ће на основу дозволе и сертификата АЛИМС, моћи да буду доступне и коришћене у Србији за категорије становништва према плану имунизације који састављају надлежне институције.

Наглашавамо да је АЛИМС као регулаторно тело, интернационално препознат центар изврсности, и да је вишеструко сертификована за квалитет свог рада, пре свега од стране Светске здравствене организације (која нас уврштава међу најбољих 50 регулаторних ауторитета у целом свету од 2019. године), као и од надлежних тела Европске уније и Савета Европе, што треба да потврди грађанима да ће дозвола бити издата након евалуације тек уколико потврди највише захтеве и очекивања у погледу вакцина против COVID-19.

2020-12-02T14:21:36+01:0002.12.2020|

Саопштење Агенције за лекове и медицинска средства Србије поводом политичке и медијске кампање против вакцина и вакцинације

Агенције за лекове и медицинска средства Србије се у кратком року поново обраћа јавности са поновљеним апелом да појединци а сада и одређене политичке странке сместа престану са непримереном и опасном кампањом усмереном против вакцина и вакцинације. У току је обимна имунизација коју држава спроводи у циљу заштите грађана од сезонског грипа којом се припрема терен и за вакцинацију против корона вируса. Насупрот томе, такође се тренутно дешавају тенденциозни напади преко медија на државне институције, произвођаче вакцина и целокупни здравствени систем. То ширење неистина преко појединих средстава јавног информисања, не само што није ни на један начин утемељено у стварности, већ на најбезочнији начин угрожава добробит и безбедност грађана Републике Србије, њиховим довођењем у заблуду, па и изазивањем панике, и то усред најтеже глобалне здравствене катастрофе у преко стотину година.
Преузмите Саопштење у целости ОВДЕ .

У прилогу: деманти Агенције за лекове и медицинска средства Србије поводом неистинитих тврдњи изнесених у медијима од 21.10.2020.

2020-10-27T13:38:29+01:0027.10.2020|

Саопштење поводом писма здравственим радницима о ограничењима у примени флуорохинолонских и хинолонских антибиотика

Завршена је двогодишња стручна процена односа користи примене флуорохинолонских и хинолонских антибиотика и ризика од настанка онеспособљавајућих и потенцијално дуготрајних нежељених дејстава. Стручна процена ових лекова започела је 9. фебруара 2017. године на захтев Савезног института за лекове и медицинска средства Немачке (BfArM), према члану 31. Директиве 2001/83/EC, а због потенцијалног утицаја примене флуорохинолона и хинолона на мишићно–коштани и нервни систем који је од раније препознат ризик примене ових антибиотика. Комитет за процену ризика у области фармаковигиланце (PRAC) при Европској агенцији за лекове, донео је низ препорука о ограничењу примене ових антибиотика, које су одлуком Европске комисије постале правнообавезујуће за све земље чланице Европске уније (ЕУ).

Европска агенција за лекове (EMA) закључила је да корист примене лекова који садрже флуорохинолоне пефлоксацин, ломефлоксацин, ципрофлоксацин, левофлоксацин, офлоксацин, моксифлоксацин, норфлоксацин, прулифлоксацин и рулифлоксацин и даље превазилази могуће ризике од испољавања нежељених реакција, али уз спровођење одговарајућих мера минимизације ризика и измене одобрених индикација. Информације о леку (Сажетак карактеристика лека и Упутство за лек) сваког од наведених лекова који припадају овој групи антибиотика биће ажуриране, како би се уврстиле нове препоруке за ограничење примене, како у ЕУ тако и код нас.

Проценом су били обухваћени и антибиотици који садрже циноксацин, налидиксинску киселину, пипемидинску киселину и флумекин. EMA је закључила да однос користи од њихове примене у терапији уринарних инфекција (акутне и хроничне инфекције доњег уринарног тракта) и ризика од настанка онеспособљавајућих, дуготрајних и потенцијално иреверзибилних нежељених дејстава која захватају мишићно–коштани и нервни систем, према најновијим научним сазнањима више није позитиван. Из тог разлога, ови лекови биће повучени са тржишта ЕУ.

У вези са овим ограничењима, носиоци дозвола за лекове који садрже пипемидинску киселину, ципрофлоксацин, левофлоксацин, офлоксацин, моксифлоксацин и норфлоксацин, у сарадњи са Агенцијом за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС) упутили су писмо релевантним здравственим радницима и одговарајућим професионалним удружењима у Србији, које је доступно ОВДЕ .

Од лекова који се повлаче са тржишта ЕУ, у Србији су доступни лекови који садрже пипемидинску киселину: Pipem, Pipegal и Palin. У интересу јавног здравља, узимајући у обзир најновије, на научним доказима засноване препоруке ЕМА и PRAC, АЛИМС ће привремено ставити ван снаге дозволе за лекове који садрже пипемидинску киселину, а носиоци дозвола за лекове Pipem, капсула тврда 200mg, Pipegal , капсула тврда 200mg и Palin, капсула тврда 200mg ће спровести повлачење наведених лекова из промета.

Препоруке PRAC-а из ове стручне процене објављене су на интернет страницама АЛИМС-а у октобру 2018. Обавештење је доступно ОВДЕ
АЛИМС овом приликом поново указује здравственим радницима и пацијентима на препоруке усвојене у поменутом поступку :

Здравствени радници

• Немојте прописивати флуорохинолонске антибиотике у следећим ситуацијама:
– за терапију инфекција које нису тешке или су самоограничавајуће (као што су фарингитис, тонзилитис и акутни бронхитис)
– за превенцију путничких дијареја, или понављајућих инфекција доњег дела уринарног тракта
– за небактеријске инфекције, нпр. небактеријски хронични простатитис
– за благе до умерено тешке инфекције (укључујући некомпликовани циститис, акутну егзацербацију хроничног бронхитиса и хроничне опструктивне болести плућа (ХОБП), акутни бактеријски риносинузитис и акутни отитис медиа), осим ако није могуће применити друге антибиотике препоручене за ове инфекције
– пацијентима који су претходно доживели озбиљне нежељене реакције повезане са хинолонским и флуорохинолонским антибиотицима.
• Посебан опрез је потребан код прописивања ових лекова старијим особама, пацијентима са оштећењем реналне функције, пацијентима са трансплантираним солидним органом, као и онима који се истовремено лече кортикостероидима, пошто ризик од тендинитиса и руптуре тетиве проузрокованих флуорохинолонским антибиотицима може бити повећан код тих пацијената. Избегавати истовремену примену кортикостероида.
• Саветујте пацијентима да одмах прекину терапију флуорохинолонским антибиотицима при појави првих знакова озбиљних нежељених реакција, као што су тендинитис и руптура тетиве, бол у мишићима, мишићна слабост, бол у зглобовима, отицање зглобова, периферна неуропатија и дејства на централни нервни систем, а да се за даља упутства одмах обрате свом лекару.

Пацијенти

Уколико користите антибиотике који садрже активне супстанце ципрофлоксацин, левофлоксацин, офлоксацин, моксифлоксацин, норфлоксацин или пипемидинску киселину:
• Наставите са редовном терапијом како Вам је лекар прописао. Немојте мењати дозу нити прекидати лечење без претходног саветовања са Вашим лекаром.
• Одмах се обратите свом лекару ако Вам се нагло јаве
– бол и запаљење тетива. Најчешће је захваћена Ахилова тетива. У неким случајевима, тетива може пући
– оток зглоба и/или поремећај хода
– осећај узнемирености, конфузија, нервоза, успаваност, дрхтавица, вртоглавица
– сметње у памћењу
– поремећај чула вида, укуса, мирис и/или слуха
• Обратите се свом лекару ако имате додатна питања или сумње.

Списак лекова који садрже флуорохинолоне и хинолоне доступан је ОВДЕ .


2019-04-23T12:37:20+02:0023.04.2019|

САОПШТЕЊЕ

Поводом све чешћих позива на едукације које организује Национална организација QRIOT Србије, а које се односе на питања из надлежности Агенције за лекове и медицинска средства Србије („Нови систем фармаковигиланце“, „Сертификација – одговорно лице за вигиланцу, у складу са Законом о медицинским средствима“ и сл.), дајемо следеће САОПШТЕЊЕ:

Агенција за лекове и медицинска средства Србије не организује наведене обуке, не узима учешће на истим, нити на било који начин учествује у њиховој припреми, изради и презентовању информација из ових области.

Агенција ће, у складу са својим надлежностима, и у народом периоду, као и до сада, организовати едукације на теме из области фармаковигиланце, вигиланце медицинских средстава, као и других послова из своје надлежности, а о чему ће заинтересована јавност бити благовремено обавештена.

2019-02-22T12:52:52+01:0022.02.2019|

Саопштење за јавност поводом повећаног интересовања пацијената и медија након објављивања писма здравственим радницима о хидрохлортиазиду, односно лековима који га садрже

Агенција за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС), а на основу одлуке Европске агенције за лекове (ЕМА), одобрила је и објавила писмо за обавештавање здравствених радника како би их упознала о новим сазнањима везаним за примену хидрохлортиазида.
Како је реч о леку који се примењује за лечење повишеног крвног притиска и других обољења код великог броја пацијената, а најчешће у комбинацији са другим лековима, разумљиво је повећано интересовање јавности о овој теми.
Нова сазнања потичу из истраживања која су спроведена у Данској. Европска агенција за лекове проценила је ова истраживања и друге тренутно доступне податке из база у Европској унији. Нова сазнања указују на мало повећање ризика од могуће појаве немеланомског тумора коже код пацијената који више година примењују лекове који садрже хидрохлортиазид у односу на учесталост јављања ових обољења код особа које не примењују ове лекове. Од раније је познато да хидрохлортиазид може да повећа осетљивост коже на УВ зрачење (тзв. фотосензитивност), што може да буде могући узрок већег ризика од појаве промена на кожи.
Након процене ових сазнања, Европска агенција за лекове је закључила да корист примене хидрохлортиазида и даље превазилази могуће ризике од испољавања нежељених реакција. Активност регулаторних тела за лекове у Европској унији, као и АЛИМС-а, поводом нових сазнања о хидрохлортиазиду усмерена је на обавештавање здравствених радника и пацијената.
Саопштење за јавност у целости преузмите ОВДЕ .

2018-11-16T15:48:50+01:0016.11.2018|

Донација АЛИМС од 750.000 динара у хуманитарне сврхе

Агенција за лекове и медицинска средства Србије је одлучила да донира значајна средства у хуманитарне сврхе, како би помогла најугроженијим групама као што су деца и млади које није могуће лечити у Србији, затим она са сметњама у развоју и деца без дома и родитељског старања. Преузмите саопштење у целости ОВДЕ.

2017-01-09T15:28:31+01:0009.01.2017|

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Агенција за лекове и медицинска средства Србије обавештава јавност да је предузела све расположиве регулаторне мере у циљу заштите јавног здравља имајући у виду да постоји индиција за одступање од стандарда квалитета лека Fraxiparine®.
Надлежни инспекцијски орган Министарства здравља Републике Србије је доставио на ванредну контролу квалитета следеће узорке:

  • Fraxiparine® rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 10 x 0.3 ml, (2850 i.j.AXa/0.3 ml), број серије 9190А, за коју је издат сертификат којим се потврђује квалитет 04.03.2015.
  • Fraxiparine® rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 10 x 0.6 ml, (5700 i.j.AXa/0.6 ml), број серије 9191, за коју је издат сертификат којим се потврђује квалитет 23.02.2015. године.

Агенција је на основу извештаја носиоца дозволе за лек у Републици Србији Clinres Farmacija d.o.o., Београд и свих расположивих података спровела прву истрагу.
Напомињемо да у овом моменту, нема видних показатеља да је реч о дефекту квалитета лека.

Такође, Националном центру за фармаковигиланцу Агенције су достављене пријаве два случаја сумње на изостанак терапијске ефикасности лека. Агенција је ангажовала све своје капацитете на процени достављених пријава.
Агенција ће поступати приоритетно по овом питању у сарадњи са свим чиниоцима здравственог система, и након завршене ванредне контроле квалитета, обавестити надлежно министарство о резултатима испитивања.

2015-04-29T15:00:24+02:0029.04.2015|
Go to Top