Успешно одржана међународна конфенерција „Прва QP конференција: Како одговорити QP изазовима у земљама југоисточне Европе“

У периоду 03.-04.10.2013. у Danubia Park Hotel, Сребрно језеро, Велико Градиште и у организацији Фармацеутског факултета Универзитета у Београду и Агенције за лекове и медицинска средства Србије је одржана прва годишња QP конфенерција, под насловом „Како одговорити QP изазовима у земљама југоисточне Европе“. Циљ конференције је био да се обележи огроман напредак који је направљен у погледу унапређења фармацеутског а самим тим и здравственог система у Србији увођењем стандарда у област пуштање лека у промет у фармацеутској индустрији у погледу квалификованих односно одговорних особа које обављају тај тежак и специфичан посао (Qualified Person или QP). Тако је на Фармацеустком факултету Универзитета у Београду уведена специјализација из ове области, чиме је дат додатан подстрек стручњацима који ће се едуковати за ове послове на најбољи начин и на најбољем месту, и стећи неопходну компетентност и свеобухватност знања које не подразумева само једну или пар области, већ увид и разумевање фармацеутске науке у целини. Скуп је окупио све заинтересоване представнике фармацеутске индустрије и еминентне предаваче и учеснике и то не само из земаља окружења чиме је остварена прилика за отворен дијалог, неопходно умрежавање и још ближу кооперацију.

2013-10-15T14:37:43+02:0015.10.2013|

Међународна конфенерција „Прва QP конференција: Како одговорити QP изазовима у земљама југоисточне Европе”, Сребрно језеро, 3. и 4. октобар 2013.

Фармацеутски факултет Универзитета у Београду и Агенција за лекове и медицинска средства Србије организоваће 3. и 4. октобра 2013. године конференцију са међународним учешћем под називом „Прва QP конференција: Како одговорити QP изазовима у земљама југоисточне Европе”, која је намењена одговорним особама за пуштање лека у промет у фармацеутској индустрији. Место одржавања конференције је Danubia Park Hotel, Сребрно језеро, Велико Градиште.
На првој QP конференцији ће водећи домаћи, европски и међународни стручњаци одржати предавања о питањима нових захтева Добре произвођачке и Добре дистрибутивне праксе, захтева регулаторних инспекција Европске уније, али и о питањима националне регулативе Србије у овој области. Такође, предвиђене су и интерактивне радионице, као и представљање искустава и захтева регулаторних ауторитета земаља у окружењу.

Овде можете преузети Програм конференције – на српском језику / енглеском језику

Детаљније информације можете добити на www.smart4.co.rs .

2013-04-09T09:36:55+02:0009.04.2013|
Go to Top