Седмаци из Основне школе „Данило Киш“ у посети АЛИМС-у

У среду, 03.12.2014., АЛИМС је посетио један разред седмака Oсновне школе „Данило Киш“ са Вождовца. Ђаци су имали прилике да се кроз кратку презентацију упознају са пословима које обавља АЛИМС у погледу обезбеђивања квалитетних, безбедних и ефикасних хуманих и ветеринарских лекова и медицинских средстава за пацијенте у Србији, а нарочито о улози АЛИМС у борби против фалсфикованих лекова. Затим је организован обилазак физичко-хемијске лабораторије у оквиру Националне контролне лабораторије АЛИМС где је деци приказан процес контроле квалитета лекова у АЛИМС, да би се на крају посете, ученици додатно едуковали о опасности од фалсификованих лекова кроз интерактивни стрип који је АЛИМС направио у сарадњи са Италијанском агенцијом за лекове (Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA) као пројекат Савета Европе.

Основна школа

Основна школа

Основна школа

Основна школа