Важно обавештење о повлачењу медицинскoг средства: Sterrad 100NX Sterilizer Cassette – Касета за стерилизатор, са водоник пероксидом

Произвођач ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS, Division of Ethicon, Inc. a Johnson & Johnson Company, 33 Technology Park, Irvine, CA 92618-9824, SAD,, издао је Важно обавештење о повлачењу медицинскoг средства: Sterrad 100NX Sterilizer Cassette – Касета за стерилизатор, са водоник пероксидом
Произвођач Advanced Sterilization Products (ASP) је недавно утврдио, током спровођења интерне провере програма квалитета, да не поседује адекватне податке којима се може подржати ефикасност индикатора за цурење паковања током целокупног века трајања касете STERRAD 100NX система од 15 месеци. Касете STERRAD 100 NX система су осмишљене тако да поседују индикатор цурења на спољашњем паковању којим се омогућава визуелна потврда у боји, у случају да дође до цурења водоник пероксида из касета. Вероватноћа настанка цурења је изузетно мала и не постоји ниједан извештај о цурењу у коме се наводи да индикатор није био ефикасан у идентификовању постојања цурења. Сама касета је у потпуности функционална и ефикасност касете или процеса стерилизације није нарушена, пошто постоје подаци којима се доказује 15-месечни век трајања касете.
Због наведеног, произвођач се одлучио на безбедносно корективну меру на терену у смислу издавања обавештења о медицинском средству којим ће упозорити кориснике да треба да се ажурира век трајања STERRAD 100NX касета од 15 месеци на 12 месеци.
Произвођач препоручује и следеће поступке корисника касета за стерилизацију:
1. ASP саветује клијента да провери датум истека рока употребе свих STERRAD 100NX касета. Касете са датумом истека рока употребе пре 1. новембра 2014. године имаће век трајања од 15 месеци. За те касете, треба одузети 90 дана од датума истека рока употребе назначеног на касети. Уколико израчунати датум пада у прошлости или је сада, касети је истекао век трајања од 12 месеци и треба бити додатно опрезан. Треба применити болничке смернице за руковање опасним материјалом и мере додатног опреза. Препорука произвођача о примени додатних мера опреза је да се уради следеће:

    1. Поред провере индикатора за цурење, корисник треба да визуелно прегледа паковање касете да би видео да ли постоје знаци цурења течности пре него што тај пакет отвори. Уколико примети цурење течности, клијент треба одмах да баци паковање касете и контактира дистрибутера да би пријавио цурење.
    2. Корисник треба да носи заштитну опрему, као што су нитрилне рукавице и заштитне наочаре, када рукује касетом. То је мера предострожности у случају да корисник дође у контакт са водоник пероксидом.

Агенција за лекове и медицинска средства Србије је за производ Sterrad 100NX Sterilizer Cassette – Касета за стерилизатор, са водоник пероксидом издала Дозволу за стављање у промет медицинског средства, број 04-556/10 од 28.06.2010. године, са роком важења до 27.01.2015. године. Носилац Дозволе за стављање у промет медицинског средства је предузеће JOHNSON & JOHNSON S.E. INC.- PREDSTAVNIŠTVO, Омладинских бригада 88б, Београд.
Писмо важног обавештења произвођача о медицинском средству Sterrad 100NX Sterilizer Cassette, можете прегледати овде .