Обавештење о повлачењу медицинског средства са тржишта ARCHITECT CA 19-9 Reagent Kit

Произвођач Abbott Laboratories Diagnostics Division, 100 Abbott Park Road, Illinois 60064-6092, SAD, издао је Обавештење о мери повлачења са тржишта медицинског средства ARCHITECT CA 19-9 Reagent Kit – Имунохемија, тумор маркери, следећих каталошких бројева и бројева производних серија: 
Кaт. бр. / Бр.серије 
2К91-27 / 08849М500 
2К91-20 / 08851М500
2К91-25 / 08852М500
2К91-25 / 08853М500
2К91-27 / 10122М500
2К91-25 / 10040М500

Произвођач се одлучио на повлачење наведених серија медицинског средства због постојања могућности да ових шест серија даје повишене резултате код пацијената. Abbott контроле не могу да открију ово повишење резултата и њихове вредности су унутар опсега. 

Агенција за лекове и медицинска средства Србије је за производ ARCHITECT CA 19-9 Reagent Kit, произвођача Abbott Laboratories Diagnostics Division, 100 Abbott Park Road, Illinois 60064-6092, SAD издала Дозволу за стављање у промет медицинског средства бр. 02-1226/07 од 31.08.2007. године, са роком важења до 30.08.2012. године. Носилац дозволе за стављање у промет медицинког средства је предузеће Abbott Laboratories S.A. Predstavništvo Beograd, Булевар Михајла Пупина 115д, Београд. 

Писмо обавештења произвођача о добровољном повлачењу са тржишта медицинског средства ARCHITECT CA 19-9 Reagent Kit – Имунохемија, тумор маркери, можете прегледати.
Обавештење о мери повлачења са тржишта

2012-06-20T13:29:34+02:0020.06.2012|

Обавештење о повлачењу медицинског средства са тржишта Roticulator Auto Suture Articulating Stapler

Произвођач Covidien IIc (formerly: United States Surgical, a division of Tyco Healthcare Group LP), 15 Hampshire Street, Mansfield MA 02048, SAD издао је Обавештење о мери повлачења са тржишта медицинског средства Roticulator Auto Suture Articulating Stapler – Стаплер, линеарни, са пуњењем, бројева серија који почињу следећим комбинацијама слова/бројева:
P7E, P7F, P7G, P7H, P7J, P7K, P7L, P7M, P8A, P8B, P8C, P8D, P8E, P8F, P8G, P8H, P8J, P8K, P8L, P8M, P9A, P9B, P9C, P9D, P9E, P9F, P9G, P9H, P9J, P9K, P9L, P9M, P0A, P0B, P0C, P0D, P0E, P0F, P0G, P0H, P0J, P0K, P0L, P0M, P1A, P1B, P1C, P1D, P1E, P1F, P1G, P1H, P1J, P1K, P1L, P1M, P2A, P2B0153X

Произвођач се одлучио на повлачење наведених серија медицинског средства због постојања могућности да је стерилна баријера угрожена, што може довести до повећаног ризика инфекције код пацијената. 

Агенција за лекове и медицинска средства Србије је за производ Roticulator Auto Suture Articulating Stapler, произвођача Covidien IIc (formerly: United States Surgical, a division of Tyco Healthcare Group LP), 15 Hampshire Street, Mansfield MA 02048, SAD издала Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава бр. 515-02-0619-11-001 од 30.06.2011. године, са роком важења до 10.03.2015. године. Носилац дозволе за стављање у промет медицинког средства је предузеће Covidien AG Predstavništvo Beograd, Кнегиње Зорке бр.2, Београд. 
Писмо обавештења произвођача о добровољном повлачењу са тржишта медицинског средства Roticulator Auto Suture Articulating Stapler – Стаплер, линеарни, са пуњењем, можете прегледати.
  Обавештење о мери повлачења са тржишта

2012-05-25T13:32:12+02:0025.05.2012|
Go to Top