Обавештење о повлачењу медицинског средства са тржишта Jackson Tracheal Tube – Канила за трахеостомију

Агенција за лекове и медицинска средства Србије издаје Обавештење о мери повлачења са тржишта медицинског средства: Jackson Tracheal Tube – Канила за трахеостомију, метална, произвођача Maryam Trading, Gohad Pur, Sialkot 51360, Pakistan, а по Решењу Министарства здравља РС, број 515-04-01406-1/2012-22 од 03.04.2012. године.
Агенција је за производ Jackson Tracheal Tube – Канила за трахеостомију, метална, произвођача Maryam Trading, Gohad Pur, Sialkot 51360, Pakistan, издала дозволу за стављање у промет медицинског средства под бројем 02-621 од 28.06.2006. године, која је важила до 26.09.2011. године.
Носилац Дозволе за промет наведеног медицинског средства је предузеће Promedicus d.o.o., Кеј ослобођења 3, Београд.

2012-04-25T13:44:14+02:0025.04.2012|

Обавештење о повлачењу медицинског средства са тржишта HemosIL VWF Activity

Произвођач Instrumentation Laboratory Co., 113 Hertwell Ave., Lexington, MA 02421, SAD, издао је Обавештење о мери повлачења са тржишта медицинског средства: HemosIL VWF Activity – Model PN 0020004700, LOT: B01424, B11498, B11655, B11687 (Хематологија, коагулациони фактори).
Присуство велике количине хуманих анти-говеђих антитела, у узорку, доводи до повећања резултата активности фон Вилебрандовог фактора, што има за последицу нетачне резултате. Разлог ове интерференције је присуство анти-говеђих антитела у реагенсима наведених лотова. 
Вредности добијене уз ову интерференцију су у оквиру нормалних вредности за активност овог фактора, иако су ниже. Ово може значајно утицати на терапију пацијената.
Агенција за лекове и медицинска средства Србије је за производ HemosIL VWF Activity, произвођача Instrumentation Laboratory Co., 113 Hertwell Ave., Lexington, MA 02421, SAD, издала дозволу за стављање у промет медицинског средства под бр 04-214/07 од 01.03.2007. године, са rоком важења до 29.09.2012. године. Носилац уписа наведеног медицинског средства у Регистар медицинских средстава је предузеће Маклер д.о.о., Београдска 39/7, Београд. 
Писмо обавештења произвођача о добровољном повлачењу са тржишта медицинског средства HemosIL VWF Activity – Хематологија, коагулациони фактори, можете прегледати. 
  Обавештење о мери повлачења са тржишта

2012-04-12T13:50:34+02:0012.04.2012|
Go to Top