Обавештење за подносиоце захтева за оглашавање лекова и медицинских средстава

У Националном центру за информације о лековима и медицинским средствима телефонски разговори са клијентима могу да се обављају у временском интервалу од 14h до 15h, сваког радног дана.