Измењен образац Захтева за обустављање поступка и Захтева за делимично обустављање поступка измене дозволе за лек-груписане варијације

Обавештавамо вас да је измењен образац Захтева за обустављање поступка, као и Захтева за делимично обустављање поступка измене дозволе за лек-груписане варијације.
Молимо вас да почев од 23.11.2016. године користите искључиво нове верзије поменутих образаца.