Обавештење за носиоце дозволе за лек

Обавештавају се носиоци дозволе за лек да је у функционалној области Регулатива/Хумани лекови постављен технички ажуриран Образац захтева за добијање/обнову дозволе, у делу који се односи на захтев са скраћеном документацијом, уз напомену да је обавезно попуњавање податка о референтном леку за све лекове са скраћеном документацијом без обзира на фармацеутски облик.