Упутство носиоцима дозвола о пријављивању нежељених реакција на лекове

У циљу ефикаснијег рада на бази нежељених реакција на лекове (НРЛ) коју води Национални центар за фармаковигиланцу (НЦФ) Агенције за лекове и медицинска средства Србије, НЦФ је донео препоруку за носиоце дозвола о будућем начину пријављивања НРЛ са територије Републике Србије.
Поред досадашње праксе достављања попуњеног CIMOS 1 обрасца дефинисане Правилником о начину пријављивања, прикупљања и праћења нежељених реакција на лекове, сви носиоци дозвола, који располажу електронским пријавама у Е2Б формату, треба да исте достављају НЦФ-у.