САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Агенција за лекове и медицинска средства Србије – АЛИМС, обавештава грађане Србије о следећим чињеницама. Наиме, на основу препоруке Европске агенције за лекове (ЕМА) о привременој обустави стављања у промет лекова за које је клиничко испитивање спроводила GVK Biosciences на месту Hyderabad Индија, због одређених одступања од принципа добре клиничке праксе, АЛИМС је благовремено, у уторак, 27.01.2015. надлежној инспекцији – инспекцији за лекове и медицинска средства Министарства здравља Републике Србије упитила допис на ову тему. У допису се наводи да у складу са чланом 135. Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС“, бр. 30/10 и 107/12), АЛИМС предлаже Министарству здравља да забрани промет одређених лекова, односно да се ти лекови повуку из промета:

    • Alvotadin филм таблете 5мг, носилац дозволе ALVOGEN PHARMA D.O.O.
    • Tridox филм таблете 1×10ком 200мг, носилац дозволе ALKALOID D.O.O. BEOGRAD
    • Panalimus капсула, тврда 100x 5мг, носилац дозволе UTI D.O.O
    • Panalimus капсула, тврда 60x 0.5мг, носилац дозволе UTI D.O.O
    • Panalimus капсула, тврда 60x 1мг, носилац дозволе UTI D.O.O

Ово су лекови који се заиста налазе у промету у Србији, издвојени са ширег списка који је наведен у допису од свих лекова који имају дозволу за стављање у промет, а који су идентификовани базирано на списку који је навела ЕМА.
Истичемо да се мера повлачења предлаже из предострожности и није подстакнута променама у безбедносном профилу наведених лекова, односно нежељеним реакцијама. То значи да је на свакој држави чланици ЕУ, па и другим земљама, као што је наша, које прате те препоруке, да саме процене коју регулаторну меру треба спровести.
У Србији, Министарство здравља је орган који је надлежан да донесе одлуку о повлачењу или неповлачењу ових лекова, пошто је АЛИМС завршила свој део посла.

Та надлежност је експлицитно наведена у поменутом члану 135. Закона који гласи:
Надлежно министарство дужно је да забрани и нареди да се повуче лек са тржишта, између осталог, и на предлог Агенције. Надлежно министарство повлачи само одређене серије лека које испуњавају неки од услова из става 1. овог члана или у потпуности повлачи лек са тржишта.
Правно лице које врши промет лекова на велико дужно је да повуче лек из промета, односно обустави промет на велико лека за који је надлежно министарство изрекло меру забране и повлачења са тржишта.
АЛИМС је о овоме обавестила јавност преко свог сајта у понедељак 26.01.2015. када је издала и саопштење, које није садржало коначну листу лекова, да се не би доносили закључци пре доношења извршне одлуке Министарства здравља.
Позадина ове приче је да је на основу инспекцијског надзора Француске Агенције за лекове (ANSM) над GVK Biosciences, при Европској агенцији за лекове поведен арбитражни поступак који је обухватио више стотина лекова за које је испитивање спроводила GVK Biosciences, а који имају дозволу за лек у земљама чланицама ЕУ. Од свих лекова који су били предмет арбитражног поступка и на које се односи препорука, само горенаведени налазе се у промету у Републици Србији.
Према последњим сазнањима АЛИМС, инспектори Министарства здравља су у петак, 30.01.2015. у поподневним часовима започели са повлачењем наведених лекова на терену.
У прилогу: копија поменутог дописа који је АЛИМС упутила Министарству здравља 27.01.2015.