Посета делегације АЛИМС Агенцији за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине

На позив директорице Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине (АЛМБИХ) Прим. мр пх. спец. Наташе Грубише, у периоду од 16-17.11.2014., у посети седишту АЛМБИХ у Бањалуци је боравила делегација Агенције за лекове и медицицинска средства Србије (АЛИМС) коју су чинили директор Спец.др.мед. Саша Јаћовић, и менаџер за међународну сарадњу и односе са јавношћу Мр.фарм. Павле Зелић. Циљ посете је био интензивирање постојеће међудржавне сарадње ова два референтна регулаторна тела у области лекова и медицинских средстава, која је дефинисана Уговором о пословној сарадњи из 2009. године, и регионалним Меморандумом о сарадњи и разумевању из 2014. године. Током дводневних интензивних активности, гости из Београда су имали прилику да се детаљно упознају са областима и начином рада свих служби АЛМБИХ, са акцентом на новом информационом систему и његовој примени у пракси. У оквиру досадашње сарадње, АЛИМС је обављао комплетну лабораторијску контролу квалитета одређених узорака лекова слатих из АЛМБИХ, и спроводио едукацију експерата из БиХ на теме од посебног интереса.

Овом приликом, договорена је даља узајамна едукација из области ИТ решења која се примењују у АЛМБИХ и АЛИМС, затим студијска посета Националној контролној лабораторији АЛИМС стручњака из Контолне лабораторије АЛМБИХ у Сарајеву, и планиране су активности у областима медицинских средстава, контроле клиничких испитивања, борбе против фалсификованих лекова, и друго. Делегација АЛИМС је понудила подршку АЛМБИХ у погледу даљег укључивања ове институције у међународне организације, радне групе и форуме, као и у погледу користи од билатералних споразума АЛИМС (нпр. са Италијом и Руском Федерацијом) и договорене су заједничке активности у погледу аплицирања за, и реализације пројека Европске уније са циљем изградње капацитета ових институција. Коначно, директорица Грубиша је званично позвала директора Јаћовића на регионалну конференцију коју АЛМБИХ организује 19-21.03.2015. на Јахорини где ће се и кроз презентације представити агенције потписнице помињаног Меморандума.

Ова посета ће омогућити даље ближе повезивање АЛМБИХ и АЛИМС и унапређивање њихових компетенција у погледу обезбеђивања доступности искључиво квалитетних, ефикасних и пре свега безбедних лекова и медицинских средстава у Босни и Херцеговини и Србији што је од велике користи за пацијенте у обе ове државе.