ОБАВЕШТЕЊЕ

ТАЗ Регионална организација за едукацију, научна истраживања и унапређење рада правосудних, економских, финансијских, просветних и управних органа, организује једнодневни специјалистички семинар- јавне набавке у области медицине и фармације, законска регулатива институционални оквири поступци процедуре заштита права, примери и конкретна решења проблема из праксе, и то дана 27. септембра 2012. у Београду.
У позиву за наведени семинар, као предавач наведена је Марија Симић, стручни сарадник- координатор за јавне набавке и регистрацију производа Агенције за лекове и медицинска средства Србије, а која није запослена у Агенцији.
У вези са наведеним Агенција је обавестила ТАЗ и тражила исправку за наведеног предавача, како учесници семинара не би били у заблуди у односу на запосленост у Агенцији овог предавача.